แหล่งเงินทุนทางเลือก
เพื่อผลักดันศักยภาพธุรกิจของคุณ

กำกับโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สมัครระดมทุน
มูลค่าระดมทุน

2 - 100 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
7 - 22%
อนุมัติระดมทุนได้ใน
5 วันทำการ

ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจคุณ

ด้วยทางเลือกการระดมทุนที่หลากหลาย

Bond For Growth

หุ้นกู้เพื่อการขยายธุรกิจ

ขยายธุรกิจไปอีกขั้นด้วยเงินก้อน โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 24 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
 • ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Trade Financing Bond

หุ้นกู้เพื่อหมุนเวียนการค้า

ธุรกิจไม่สะดุดด้วยเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นตามจำนวนที่ใช้จริง
 • ดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าคำสั่งซื้อที่ธุรกิจได้รับ
 • ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Refinancing Bond

หุ้นกู้เพื่อการจัดการหนี้

รีไฟแนนซ์ด้วยดอกเบี้ยถูกลง เพียงมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน
 • ดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 36 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดิน
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • วงเงินเพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจหรือรวมหนี้
 • ยืดหยุ่นกว่า ด้วยระยะเวลาชำระคืนตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่ 3 -24 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ธุรกิจที่ดำเนินการได้ดี แต่ต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อทำโครงการใหญ่
 • ธุรกิจที่ต้องการขยายกำลังการผลิต

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • เงินทุนยืดหยุ่น รวดเร็ว ตามจำนวนและระยะเวลาที่ธุรกิจต้องการ
 • หลีกเลี่ยงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเกินความจำเป็น จากการกู้มากกว่าจำนวนและระยะเวลาที่ต้องการใช้จริง
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ต้องการกระแสเงินสดที่แน่นอน โดยได้รับเงินล่วงหน้าจากคำสั่งซื้อ
 • ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและสินค้าล็อตถัดไป

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • รีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้อื่น
 • ยืดหยุ่นกว่าด้วยระยะเวลาชำระคืนตั้งแต่ 12 - 36 เดือน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • มีที่ดินในครอบครอง
 • ต้องการเงินทุนจำนวนมาก ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
ดาวน์โหลด factsheet
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจคุณ

ด้วยทางเลือกการระดมทุนที่หลากหลาย

Bond For Growth

หุ้นกู้เพื่อการขยายธุรกิจ

ขยายธุรกิจไปอีกขั้นด้วยเงินก้อน โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 24 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
 • ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • วงเงินเพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจหรือรวมหนี้
 • ยืดหยุ่นกว่า ด้วยระยะเวลาชำระคืนตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่ 3 -24 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ธุรกิจที่ดำเนินการได้ดี แต่ต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อทำโครงการใหญ่
 • ธุรกิจที่ต้องการขยายกำลังการผลิต

เริ่มระดมทุนง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

กรอกใบสมัครออนไลน์ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
รับผลประเมินเครดิตเบื้องต้นทางอีเมล
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 1-2 วันทำการ

สนใจระดมทุนกับเรา

ท่านสามารถกรอกข้อมูลบริษัทในฟอร์มด้านล่าง เพื่อตรวจสอบผลประเมินได้ฟรี รู้ผลภายใน 1-2 วันทำการ

หุ้นกู้แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

Bond For Growth

หุ้นกู้เพื่อการขยายธุรกิจ

ขยายธุรกิจไปอีกขั้นด้วยเงินก้อน โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • วงเงินเพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจหรือรวมหนี้
 • ยืดหยุ่นกว่า ด้วยระยะเวลาชำระคืนตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่ 3 - 24 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ธุรกิจที่ดำเนินการได้ดี แต่ต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อทำโครงการใหญ่
 • ธุรกิจที่ต้องการขยายกำลังการผลิต

Trade Financing Bond

หุ้นกู้เพื่อหมุนเวียนการค้า

ธุรกิจไม่สะดุดด้วยเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นตามจำนวนที่ใช้จริง

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • เงินทุนยืดหยุ่น รวดเร็ว ตามจำนวนและระยะเวลาที่ธุรกิจต้องการ
 • หลีกเลี่ยงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเกินความจำเป็น จากการกู้มากกว่าจำนวนและระยะเวลาที่ต้องการใช้จริง
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ต้องการกระแสเงินสดที่แน่นอน โดยได้รับเงินล่วงหน้าจากคำสั่งซื้อ
 • ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและสินค้าล็อตถัดไป

Refinancing Bond

หุ้นกู้เพื่อการจัดการหนี้

รีไฟแนนซ์ด้วยดอกเบี้ยถูกลง เพียงมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • รีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้อื่น
 • ยืดหยุ่นกว่าด้วยระยะเวลาชำระคืนตั้งแต่ 12 - 36 เดือน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • มีที่ดินในครอบครอง
 • ต้องการเงินทุนจำนวนมาก ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
ดาวน์โหลด factsheet
สมัครระดมทุน

Trade Financing Bond

หุ้นกู้เพื่อหมุนเวียนการค้า

ธุรกิจไม่สะดุดด้วยเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นตามจำนวนที่ใช้จริง
 • ดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าคำสั่งซื้อที่ธุรกิจได้รับ
 • ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • เงินทุนยืดหยุ่น รวดเร็ว ตามจำนวนและระยะเวลาที่ธุรกิจต้องการ
 • หลีกเลี่ยงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเกินความจำเป็น จากการกู้มากกว่าจำนวนและระยะเวลาที่ต้องการใช้จริง
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • ต้องการกระแสเงินสดที่แน่นอน โดยได้รับเงินล่วงหน้าจากคำสั่งซื้อ
 • ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและสินค้าล็อตถัดไป

Refinancing Bond

หุ้นกู้เพื่อการจัดการหนี้

รีไฟแนนซ์ด้วยดอกเบี้ยถูกลง เพียงมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน
 • ดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 36 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดิน
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทำไมหุ้นกู้ประเภทนี้จึงเหมาะกับคุณ

 • รีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้อื่น
 • ยืดหยุ่นกว่าด้วยระยะเวลาชำระคืนตั้งแต่ 12 - 36 เดือน

ธุรกิจที่เหมาะสมกับหุ้นกู้ประเภทนี้

 • มีที่ดินในครอบครอง
 • ต้องการเงินทุนจำนวนมาก ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
ดาวน์โหลด factsheet
สมัครระดมทุน

คำถามที่พบบ่อย

ใครขอระดมทุนได้บ้าง?
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ฉันต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

ทำไมต้องเพียร์ พาวเวอร์

ภารกิจของเพียร์ พาวเวอร์ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ แต่คือการช่วยธุรกิจอิสระให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยในรูปแบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณที่สุด

1.6B+
Funds raised
เพราะเราเชื่อในสังคมที่ธุรกิจทุกขนาดเติบโตได้เต็มศักยภาพ ด้วยพลังที่ส่งต่อจากคนธรรมดา
การช่วยธุรกิจของคุณให้เดินไปยังเป้าหมาย จึงเป็นภารกิจของเรา

เราอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ด้วยการทำให้การเดินทางรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการมีพนักงานที่เข้าใจอิมแพคในสิ่งที่ตัวเองทำ และส่งมอบสิ่งดีๆ ต่อให้กับลูกค้าผ่านการบริการ

ตี้ - ศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์

Co-founder of MuvMi

ในยุคที่ e-commerce เฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆ เราในฐานะที่เป็น e-commerce enabler คือสนับสนุนให้แบรนด์ต่างๆสามารถขายตามช่องทางเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยเกิดขึ้น เป็น business model ที่เปรียบเทียบได้กับการเป็น distributor ให้กับห้างต่างๆในอดีต ซึ่งเราเป็น distributor ให้กับห้างต่างๆที่อยู่ช่องทางออนไลน์ กว่า 60 แบรนด์

ซอนนี่ - ปิยพล วุฒิวร
CFO of N-Squared e-Commerce

เราเห็นโอกาสที่ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เราเลยอยากกระจายรายได้ส่วนนี้เข้าไปยังชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนในประเทศเราให้ดียิ่งขึ้น

ไผ - สมศักดิ์ บุญคำ
Founder of Local Alike
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoEphicient logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logo
ผลักดันศักยภาพของธุรกิจคุณไปกับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Line ID
@peerpower
Call us
(+662) 026-3514
Mon - Fri 10 a.m. - 6 p.m.